Policy

תעודת אחריות

חברת ריצ׳ אופנה ואביזרים בע״מ אחראית כלפי רוכש ריהוט מתוצרת Woka – Swisse , Sits – Polin ,כי המוצר המיובא על ידה ומשווק לכל רוכש, יוצר מחומרים מעולים ללא כל פגם בחומר, בטיב או

בעבודה. החברה אחראית בתנאים ולמשך הזמן כמפורט בתעודת אחריות זו, לתיקון או להחלפה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה למוצר או חלק ממני שנפגם על ידי החברה או שנמצא ליקוי בייצור.

אחריות החברה היא אך ורק כלפי הרוכש המקורי של הריהוט ומותנית בהצגת אחריות מקורית. נציג החברה יגיע לבית הלוקח, לשם בדיקת חלות אחריות החברה לפי כתב אחריות זה, ובמידת האפשר לתיקון הליקוי.

אם במועד הבדיקה לא תוצג האחריות מקורית ותקפה או אם יתברר שהליקוי אינו מכוסה על ידיי כתב אחריות זה , יישא הלקוח בהוצאות הבדיקה לפי מחירון החברה. נציג

החברה יודיע ללקוח מהן מסקנות הבדיקה. מהי דרך הטיפול הנדרשת ומשך הטיפול הצפוי. ככל שהדבר ניתן יבוצע התיקון בבית הלקוח. מובהר במפורש כי משך הטיפול במוצרים ובליקויים משתנה ממוצר למוצר ומליקוי לליקוי, החברה תעשה כמיטב יכולתה לסיים את הטיפול במועד מתקדם ככל האפשר. למען הסר ספק מובהר במפורש שהמועד בו נמסרה הודעת הלקוח במשרדי החברה יחשב,

לעניין חלות האחריות, במועד בו נוצר הליקוי במוצר.

אחריות החברה כאמור בתעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

תופעות וסממנים המוגדרים כבלאי סביר או שינויים ותופעות טבעיות ומקובלות במוצר, ואו תהליכים טבעיים שאין לחברה שליטה עליהם, כאשר נוצרו כתמים או פגמים כתוצאה מהזנחה, או שימוש לא סביר, או טיפול לקוי ובניגוד להוראות הטיפול והתחזוקה של המוצר.

SITS Polin

עורות

מאחר ועור היינו מוצר טבעי. לעולם לא יהיו שני עורות זהיים, המאפיינים לכל עור תלויים בשינוי גוון, מרקם צלקות, קמטים סמני מתיחה.

בדים

המוצר מרופד בבד אירופאי בלבד בדיוק של %98 לקטלוג החברה. במידה וצריך לתת שרות עבור הבד, הלקוח חייב להביא את הדוגמית המצורפת לכל מוצר, אין לנקות את הבד בשום סוג של מגבון.

יש להיצמד להוראות היצרן שמצוין על גבי התווית.

מילוי

מילוי נוצות יש %7 בריחה של הנוצות בתחילת השימוש. יש לנער את הכריות כדי שהנוצות יחזרו למקומם וניתן לקבל סרט הדרכה לאופן הטיפול.

WOAK Swisse

 • אחריות למוצרי עץ טבעי, נגרות אומן, רפדות אומן, צבע בתנור ועוד..
 • תקופת האחריות היא לשנתיים, שבר וליקוי במוצר שאינו סביר.
 • אין אחריות על שריטות, כתמים, משימוש רשלני )אך לכל מוצר מצורף קיט טיפול עצמי(
 • בנוסף שינויי הצבע וחיות עץ הם חלק בילתי נפרד ממוצרי עץ טבעי.
 • אין אחריות על שברי זכוכית שנגרם לאחר האספקה לבית הלקוח.
 • קטלוג צבע- המוצר הינו מוצר טבעי ויש הבדלי גוונים עד %95 תואם.

מוצרים משלימים מתוצרת אחרת )שולחנות סלון – פינות אוכל, מזנונים ומעמדים ועוד..(

תקופת האחריות הינה ל- 12 חודשים וכוללת שבר – שאינו זכוכית, חלודה שלא נגרמה משריטה אין כל אחריות לשבר זכוכית לאחר האספקה.

אין אחריות על כתמים בבד או דמוי עור של כיסאות וכורסאות.

Accessories

במוצרי עיצוב אחריות 14 יום בלבד מאספקה. לא תיהיה אחריות למוצרים שנפגמו או נשברו או נקרעו בבית הלקוח או במהלך האספקה.

ריהוט מסגרות אומן

אחריות לשנה אחת בלבד, לא תינתן אחריות על חלודה, שריטה עכב התקנה לא תקינה של הלקוח, הלקוח אחראי לעיצוב, צבע המוצר לאחר אישור סופי מול החברה

הצבע שלנו הוא RAL …בתנור בלבד )ניתן לקבל ספרי RAL מקורי %95 תואם(

רהיטים מתצוגה

הנמכרים כפי שהם IS AS אחריות החברה לא תחול על ליקויים חיצוניים שמקורם ואו עילתם בהצבת הרהיטים בתצוגה, ובכל מקרה אחריות למשך שנה בלבד ממועד.

הנחיות לטיפול ואחזקה

 • אין לחשוף לקרני השמש. והקרינה גורמה לדהיית צבע
 • יש להרחיק מכל מקור חום
 • יש למנוע מגע בקיר או בכל חפץ קשה
 • אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מומלצים על ידי החברה כולל מגבונים(
 • יש לנקות אבק ביסודיות אחת לחודש ולנקות במטלית לחה
 • יש לשמן מנגנונים אחת לחודשיים
 • אין לגרור מערכת ישיבה לצורך הזזתה יש להרימה במלואה
 • במילוי נוצות יש לנער על פי סרטון יצרן

בהובלה עצמית על ידי הלקוח אין אחריות לשבר מרגע האספקה במחסן האחריות על הלקוח בלבד.

במידת הצורך בשירות שכולל הובלה לתיקון או שירות בבית הלקוח תחויב בתשלום לפי מחירון חברה

אנו עובדים לפי החוק להגנת הצרכן!

 • 14 ימי החלפה
 • שובר זיכויי תקף לחצי שנה בלבד
 • החזר כספי יוחזר בדרכים הבאות:

          מה ששולם בכרטיס אשראי יוחזר לאותו כרטיס שבו שולמה העסקה!

         תשלום שבוצע במזומן או בצ׳ק יוחזר בהעברה בנקאית או בצ׳ק (לפי החלטת החברה)

         ההחזרים הכספיים ייבוצעו תוך 10 ימי עבודה

 • דמי ביטול על הזמנה מיוחדות הינם 30%
 • אין החזר כספי על הובלות
 • החזר כספי יינתן על מוצר תקין בלבד