Welcome

אנו רואים בכם, מעצבים ואדריכלים, חלק חשוב מאוד מהצלחתנו ומשקיעים מאמצים רבים בטיפוח קשרים חדשים וכמובן בשימור הקיימים.

החיבור שנוצר בינינו, לבין קהילת המעצבים והאדריכלים הופך במהרה לקשר חם ומשפחתי ורוכש ערך מוסף מלבד קשר עסקי